ZBIOROWE PRAWO PRACY

Szkolenie jednodniowe z zakresu zbiorowego prawa pracy

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Szkolenie jednodniowe z zakresu związków zawodowych. Szkolenie dedykowane jest organizacjom związkowym, pracodawcom u którego działają organizacje związkowe.

UMOWY O PRACĘ - ZAWIERANIE, ZMIANA TREŚCI, ROZWIĄZYWANIE

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów związanym z umowami o pracę - zawieraniem umów i pracę, zmianą treści umów oraz ich rozwiązywaniem. W czasie szkolenie przewidziany jest czas na przeanalizowanie przykładów z praktyki uczestników szkolenia. Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników w z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania mobbigowi. Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników, kontrolerów i ewaluatorów.

URLOPY PRACOWNICZE

Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie tematyki urlopów pracowniczych oraz zwolnień od pracy, w szczególności zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie tematyki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników z punktu widzenia przepisów prawa pracy.