Opis szkolenia

 1. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 2. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy, za zgodą pracodawcy

 3. Świadczenia obowiązkowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe:

 • udzielenie czasu wolnego od pracy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz na dojazd do miejsca odbywania zajęć,
 • udzielenie urlopu szkoleniowego
 1. Zasady sporządzania umów z pracownikami o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 2. Klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 3. Szkolenia a czas pracy – zasady wliczania i niewliczania czasu szkoleń do czasu pracy

 4. Podróż służbowa pracownika udającego się na zajęcia szkoleniowe

 5. Kontrola umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez inspektora pracy oraz możliwość zgłaszania roszczeń do Sądu Pracy.

   

Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia

Materiały szkoleniowe