ZBIOROWE PRAWO PRACY

Szkolenie jednodniowe z zakresu zbiorowego prawa pracy

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Szkolenie jednodniowe z zakresu związków zawodowych. Szkolenie dedykowane jest organizacjom związkowym, pracodawcom u którego działają organizacje związkowe.