Opis szkolenia

  1. Powstanie organizacji związkowej u pracodawcy (w zależności od przynależności do organizacji o zakresie ogólnopolskim lub jedynie na terenie zakładu pracy)
  2. Uprawnienia organizacji związkowej (zakładowej i międzyzakładowej)
  3. Obowiązki organizacji związkowej wobec pracodawcy w świetle najnowszego orzecznictwa SN (imienna lista pracowników, obowiązek składania kwartalnej informacji o liczbie członków)
  4. Obowiązek udostępnienia pomieszczeń i urządzeń na rzecz organizacji związkowej (czy zawsze nieodpłatnie?)
  5. Osoby objęte szczególną ochroną stosunku pracy – obowiązki pracodawcy, sposób udzielania ochrony
  6. Zwolnienia działaczy związkowych z obowiązku świadczenia pracy z uwagi na wykonywanie działalności związkowej, (etat związkowy, godziny związkowe, czynność doraźna)
  7. Obowiązki pracodawcy związane z członkostwem pracownika w związku zawodowym w zakresie indywidualnego stosunku pracy
  8. Związki zawodowe a rady pracowników
  9. Związki zawodowe a europejskie rady zakładowe
  10. Związki zawodowe a pracownicze programy emerytalne
Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia