PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Szkolenie jednodniowe z zakresu związków zawodowych. Szkolenie dedykowane jest organizacjom związkowym, pracodawcom u którego działają organizacje związkowe.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia regulaminu ZFŚS, prawidłowego wydatkowania środków. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, osób odpowiedzialnych za naliczanie składek i podatków, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników.