PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE

Szkolenie jednodniowe z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych. Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, którzy chcą utworzyć u siebie PPE.