ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia regulaminu ZFŚS, prawidłowego wydatkowania środków. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, osób odpowiedzialnych za naliczanie składek i podatków, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników.

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE

Szkolenie jednodniowe z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych. Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, którzy chcą utworzyć u siebie PPE.