Marcin Wojewódka

Marcin Wojewódka

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Prowadził liczne szkolenia dla pracodawców, przedsiębiorców i pracowników z zakresu prawa pracy i przedsiębiorczości. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na kontakt z uczestnikiem i pobudzanie do dyskusji.

Izabela Zawacka

Izabela Zawacka

Radca prawny,  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach dotyczących m.in. zwolnień grupowych, indywidualnych stosunków pracy (umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji), a także negocjowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi). 

Alicja Pawelec

Alicja Pawelec

Radca prawny. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa. Specjalizuje się głównie w bieżącym doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji) oraz kwestiach związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

Grzegorz Trejgel

Grzegorz Trejgel

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się głównie w relacjach z partnerami społecznymi, zbiorowym prawie pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w obszarze związanym ze związkami zawodowymi i radą pracowników, z przejściem zakładu pracy w trybie art. 231, zakładowymi układami zbiorowymi pracy.