Grzegorz Trejgel

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. współpracuje od 2008 roku. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy, relacjach z partnerami społecznymi oraz prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Posiada bogate doświadczenie w obszarze związanym z przejściem zakładu pracy w trybie 231, zakładowymi układami zbiorowymi pracy, a także w przygotowaniu projektów i negocjowaniu zakładowych aktów prawa pracy. Mediator w sporach zbiorowych.  Autor artykułów prasowych z zakresu prawa pracy w Rzeczypospolitej oraz w Gazecie Prawnej. Współautor i redaktor publikacji Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD (C.H. Beck 2014).