PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników w z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania mobbigowi. Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników, kontrolerów i ewaluatorów.