Opis szkolenia

  1. Definicja mobbingu w prawie polskim.
  2. Przyczyny i uwarunkowania mobbingu.
  3. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
  4. Rozpoznawanie mobbingu – metody działań mobberów.
  5. Metody reagowania na mobbing.
  6. Efektywne rozwiązania antymobbingowe.

 

Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia