PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Szkolenie jednodniowe z zakresu związków zawodowych. Szkolenie dedykowane jest organizacjom związkowym, pracodawcom u którego działają organizacje związkowe.