Izabela Zawacka

Radca prawny, numer wpisu WA–7380 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Kancelarią "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. związana od 2006 roku, wcześniej pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach dotyczących m.in. zwolnień grupowych, indywidualnych stosunków pracy (umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji), a także negocjowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi). Specjalizuje się w pomocy pracodawcom w codziennych relacjach z pracownikami i ich przedstawicielstwami, takimi jak związki zawodowe, rady pracowników. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.  Autorka licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej oraz Gazecie Prawnej, w tym także książki Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego. Prawo Pracy (INFOR Biznes 2012). Współautorka publikacji Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD (C.H. Beck 2014).