Marcin Wojewódka

Radca prawny, trener. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Prowadził liczne szkolenia dla pracodawców, przedsiębiorców i pracowników z zakresu prawa pracy i przedsiębiorczości. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w obszarze związanym z radą pracowników, związkami zawodowymi, a także w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia ze związkami zawodowymi). Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005), Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz (C.H. Beck 2007), Świadczenia emerytalne. Komentarz (C.H.Beck 2008). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Współautor i redaktor publikacji Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD (C.H.Beck 2014). 

W swoich szkoleniach kładzie nacisk na kontakt z uczestnikiem i pobudzanie do dyskusji.