Alicja Pawelec

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa. Ukończyła podyplomowe studia prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońkiego. Z Kancelarią „Wojewódka i Wspólnicy” związana od kwietnia 2008 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie w jednej z renomowanych kancelarii warszawskich. Specjalizuje się głównie w bieżącym doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji) oraz kwestiach związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników. Prowadziła wiele postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej (o przywrócenie do pracy, wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, mobbing, dyskryminację, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych). Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych. Autorka artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Gazecie Prawnej oraz w HR Magazyn. Współautorka publikacji Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD (C.H. Beck 2014).

Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.