Opis szkolenia

 1. Pracownicze Programy Emerytalne - podstawa  prawna
 2. Korzyści wynikające z przystąpienia do PPE
 • dla pracodawcy
 • dla pracownika
 1. Fundusze inwestycyjne jako idea zbiorowego inwestowania
 • Cel i rodzaje funduszy
 • Koszty związane z inwestycją
 • Bezpieczeństwo inwestycji
 1. Formy PPE
 • pracowniczy fundusz emerytalny
 • wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego
 • grupowe ubezpieczenie z zakładem ubezpieczeń
 1. Tworzenie PPE - informacje dla pracodawcy
 • umowa zakładowa
 • złożenie wniosku o wpis PPE do rejestru PPE
 • rozpatrywanie wniosku
 1. Warunki przystąpienia - informacje dla pracownika
 2. Dyspozycje składane w ramach PPE
 • wpłaty
 • wypłaty
 • dziedziczenie
 • przenoszenie środków
 • zwrot środków
Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia