Opis szkolenia

  1. Uprawnienia związku zawodowego w zakresie negocjacji regulaminów wynagradzania, regulaminu pracy, układów zbiorowych pracy
  2. Uprawnienia związku zawodowego w zakresie wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego i ruchomego czasu pracy,
  3. Spory zbiorowe (zakres żądań związku zawodowego, procedura prowadzenia sporu zbiorowego, strajk i inne formy protestu)
  4. Umowy społeczne (gwarancje warunków pracy i płacy, gwarancje zatrudnienia, świadczenia pracownicze, obowiązki informacyjne pracodawcy)
  5. Zwolnienia grupowe
  6. Odpowiedzialność karna pracodawcy
Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia

Materiały szkoleniowe