Opis szkolenia

Zawieranie umów o pracę  

 1. Rodzaje umów o pracę.
 2. Szczególne warunki umów na czas określony.
 3. Treść umowy o pracę.
 4. Wprowadzenie dłuższego lub krótszego niż ustawowy okresu wypowiedzenia.
 5. Zawieranie umów na czas określony po ustawie antykryzysowej.

Zmiana treści stosunku pracy

 1. Wypowiedzenie, porozumienie czy aneks?
 2. Kiedy możemy zastosować „wypowiedzenie zmieniające”?
 3. Powierzenie innej pracy bez „wypowiedzenia zmieniającego”.
 4. „Aneksowanie” umów na czas określony.

Zasady rozwiązywania umów o pracę

 1. Zagadnienia ogólne dotyczące rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia:
 • wymogi formalne oświadczenia pracodawcy,
 • konsultacja związkowa,
 • wskazanie przyczyny,
 • doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy o pracę.
 1. Wypowiedzenie umowy o pracę:
 • obliczanie okresu wypowiedzenia,
 • szczególne zasady wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony,
 • wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy.
 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
 • rozwiązanie umowy w trybie art. 52 KP,
 • rozwiązanie umowy w trybie art. 53 KP.

 

Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia